coming this year... будет в этом годе ...
  
Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių skrydžio vertinamas

Kaip buvo vertinamas Klaipėdos aukštaskridžių balandžių skrydis Klaipėdoj
Greinaus laikais.

-
Skrydžio aukščio ir trukmės varžybos būdavo vykdomos nuo gegužės mėn. 1 d. iki rugpjūčio mėn. 31 dienos.Varžybose galėdavo dalyvauti tik žieduoti balandžiai. Vokietijoje skrydžio aukštis ir trukmė buvo vertinami arba dviejų specialių tokių varžybų teisėjų, arba, jei tokių arti nebūdavo, dviejų vertinimo taisykles žinančių klubo narių. Teisėjai prieš startą pasižymėdavo varžybose dalyvausiančių balandžių
žiedelių numerius ir starto laiką ir tada pakeldavo paukščius į orą. Balandžių skaičius pulkelyje nebūdavo ribojamas, nes buvo laikomasi požiūrio, kad Klaipėdos aukštaskridžiai ore skrenda kiekvienas sau, į kitus balandžius nekreipdami dėmesio. Skrydžio pradžia buvo laikomas balandžių pakilimas nuo balandinės, jo laikas tęsdavosi tol, kol bent vienas iš skrendančių balandžių nutraukdavo skrydį. Likusiais ore balandžiais nebuvo domimasi. Gąsdinti,vėl varyti į viršų besileidžiantį balandį
nebuvo leidžiama. Balandžiai turėjo būti matomi viso skrydžio metu. Jei jie dingdavo iš akių ilgesniam laikui negu penkiolika minučių, skrydžio stebėjimas būdavo nutraukiamas, varžybinis skrydis būdavo laikomas baigtu.
Skrydis galėjo būti nutraukiamas ir dėl kitų priežasčių – dėl plėšraus paukščio antpuolio ar varžyboms reikiamų oro sąlygų pasikeitimo. Skrydžio aukščiai ir taškai už juos:
1. Žemutinis. Balandžiai skrenda virš namų stogų, bokštų, statybinių kranų ir dar aukščiau, kol tebėra labai gerai įžiūrimi – vienas taškas už vieną minutę .
2. Vidutinis. Balandžiai pakyla aukščiau, jie atrodo žymiai mažesni, negu iš tikrųjų yra; sakoma, kad jie pasiekė pusę skrydžio aukščio – du taškai už kiekvieną minutę.
3. Trijų ketvirčių aukštis. Ne visada, priklausomai nuo balandžių spalvos ir jų skrydžio krypties saulės atžvilgiu, beįžiūrimos balandžių uodegos ir neberyškiai matomi sparnų mostai – keturi taškai už kiekvieną skrydžio minutę.
4. Pilnas aukštis.Nebeįžiūrimi sparnų mostai, balandžių kūno forma. Paukščiai matomi tik kaip žėrinčios žvaigždelės – šeši taškai už kiekvieną skrydžio minutę.
5. Nebeįžiūrimas. Skrydis ir toliau vertinamas tais pačiais šešiais taškais už minutę. Kai balandžiai mažiau kaip per 15 minučių vėl pastebimi trijų ketvirčių aukštyje, jiems atskaitomos dvi minutės nuo pilno aukščio ir jos pridedamos prie trijų ketvirčių aukščio. (Laikoma, kad jie jau prieš dvi minutes buvo nusileidę į trijų ketvirčių aukštį.)
6. Papildomi taškai. Jei pulkelyje skrenda daugiau kaip penki balandžiai, jiems už visą skrydžio laiką (kiekvienam iš jų) pridedama po šešis papildomus taškus. Jei balandžių pulkelis trijų ketvirčių aukštį pasiekia per 20 minučių, visam pulkeliui bendrai pridedama dvidešimt taškų. Jei per 30 minučių pasiekiamas pilnas aukštis, bendrai visam pulkeliui pridedama dar 10 taškų.K.Girdžiūnas Fabijoniškės, l993.04.05.< atgal

 
KLAIPĖDOS AUKŠTASKRAIDŽIAI St. Patkauskas
1991m. veislės standartas [vokiškas]
Klaipėdos aukštaskraidžių paroda Rostock - Broderstorfe 1989/90
Susitikimas su balandžių veisle Martynas Mikūta
Klaipėdos aukštaskraidžiai [iš vokiečių spaudos]
Paradose eksponuojamų Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių vertinimas G.Greinus
Kelios pastabos iš Klaipėdos aukštaskraidžių istorijos G. Greinus
Nuo seno skrydžiui veisiami. H.J. Arnold
Klubo įstatai [1921m.]
Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių klubo istorija
Iš netolimos Klaipėdos aukštaskridžių praeities St.Penikas
Klaipėdos aukštaskraidžių spalvos


IDEAFORMUS interneto projektai

© 2004-2005 Balandziai.lt
visos teisės saugomos